Consell Regulador

El Consell Regulador, és un organisme que vetlla per un producte de qualitat.

A principis de 1996, la Unió Europea va otorgar a la sobrassada de Mallorca la Indicació Geogràfica Protegida, que extén la protecció concedida inicialment a España, al conjunt del territori de la Unió Europea.

La defensa de la denominació específica, l’aplicació del seu reglament, així com el foment i control de les sobrassades de Mallorca, a càrrec del Consell Regulador.

Funcions del consell regulador

Control del compliment dels requisits de producció, elaboració i curació de la sobrassada de Mallorca, amb la finalitat de mantenir les característiques essencials que la distingeixen.

Control de qualitat del producte mitjançant inspeccions a les empreses elaboradores i minucioses anàlisis fisicoquímiques i sensorials, aquestes darreres a través del nostre jurat de tast.

Control del porc negre amb la finalitat d’assegurar l’alimentació i criança adequades.

Composició del consell regulador

President
Sr.D. Andreu Palou Oliver

Vicépresident
Sr. D. Joan Frau Mayol

Vocals Elaboradors:
Secció A
Sr.D. Sebastia Cruellas Rossello
Sra. Dña. Margalida Obrador Bennasar
Sr. D. Joan Jaume Matas
Sr.D. Cristian Tejedor Andersen

Secció B
Sr.D. Catalina Maria LLinás Mestre

Secretària
Sra. Dña. Antonia Mª Torres Oliver

ACREDITACIONS

El Consell Regulador IGP Sobrassada de Mallorca està acreditat per ENAC amb l’acreditació num. 56/C-PR147 segons norma UNE-EN 45011 per a la a certificació de productes del sector agroalimentari (sobrassada)

El Consell Regulador, és un organisme que vetlla per un producte de qualitat.

A principis de 1996, la Unió Europea va otorgar a la sobrassada de Mallorca la Indicació Geogràfica Protegida, que extén la protecció concedida inicialment a España, al conjunt del territori de la Unió Europea.