REACTIVACIÓ DELS TASTOS IGP SOBRASSADA DE MALLORCA

  • REACTIVACIÓ DELS TASTOS IGP SOBRASSADA DE MALLORCA

Hem reactivat els tastos de Sobrassada de Mallorca. Des del Consell Regulador de la IGP Sobrassada de Mallorca seguim treballant per garantir que arriba la millor sobrassada de Mallorca al consumidor.

Tot i la situació tan complicada que estem travessant, els nostres elaboradors han seguit lluitant dia a dia per mantenir les empreses obertes i els seus treballadors en marxa, reaccionant ràpid davant la nova situació i prenent mesures per adaptar-se al nou entorn. El Consell Regulador no ha deixat de realitzar les tasques de control necessàries per mantenir el segell de qualitat d’IGP; perquè darrere del nostre segell de IGP hi ha molta feina, esforç, hi ha qualitat, hi ha tradició, història, valor cultural i gastronòmic. Hem avaluat el nostre treball diari i afegit mesures de precaució complint amb les garanties de seguretat i higiene sanitàries en la sistemàtica de control del porc negre mallorquí, en les auditories dels elaboradors inscrits, en la recollida de mostres per a anàlisi i ara en el Jurat de tast. Reprenem el tast de sobrassada de Mallorca amb la primera reunió dels tastadors assumint tots, les mesures necessàries per realitzar-la amb seguretat per a la direcció dell comitè de tast i els membres del jurat que hi participen.

 

Higiene, neteja i desinfecció

Hem reiniciat aquesta activitat de control sensorial, perquè sabem que és una de les principals garanties de qualitat per al consumidor i una eina necessària per assegurar que la Sobrassada de Mallorca manté la seva autenticitat.

 

Saber adaptar-se al canvi no implica HAVER DE PERDRE GENS DE LES VIRTUTS DE LA NOSTRA Sobrassada de Mallorca.

Les mesures d’higiene i seguretat a prendre per part de personal durant la preparació de mostres, la preparació de la sala i durant la sessió de tast són:

  1. Ús de mascareta i pantalla facial en la preparació de mostres
  2. Ús de guants
  3. Neteja de mans amb gel hidroalcohòlic amb freqüència
  4. Mantenir el distanciament personal amb els tastadors
  5. Neteja i desinfecció dels “boxes de tast” dels tastadors, tant a l’inici com a la fi de la sessió.
  6. El material utilitzat pels tastadors (plat, ganivet, tovallons, got) d’un sol ús biodegradable.

 

Realitzam el tast en grup reduït, per respectar distància de seguretat.

Disposam de 12 “boxes” de tast a la nostra sala de tast. Per realitzar el tast, s’han convocat únicament a 6 tastadors, deixant un “box” lliure entre cada un d’ells per poder mantenir la distància de seguretat entre ells. Aquest nombre de tastadors ens permet que les garanties de l’anàlisi es compleixin, puguem donar un resultat fiable i al mateix temps garantir la seguretat de les persones.

El nostre Jurat de tast està integrat per gent formada i entrenada per realitzar l’anàlisi i de forma compensada per tastadors homes/dones, del sector elaborador i d’altres sectors com turisme, restauració, i de diferents edats.